Wat is HPPD?

Wat is HPPD?

Wat is HPPD?

Soms blijven mensen lang na een psychedelische reis last houden van verstoringen binnen hun gezichtsveld. Of andere vage klachten die met hun zintuigen te maken hebben. Hier is een naam voor; Hallucinogen Persisting Perception Disorder (HPPD). Bijna altijd verdwijnen klachten na gebruik, het komt weinig voor, helemaal als je aan microdosing doet, maar wel goed om alle risico’s en voordelen te kennen, ze tegen elkaar af te wegen en goed voorbereid en met mate de middelen te gebruiken.

Wat is HPPD?

HPPD is de naam van een verzameling klachten. Deze klachten ontstaan wanneer iemand een psychedelicum/drug heeft gebruikt die effect heeft op de “waarneming” van een persoon in de brede zin van het woord: alles wat iemand proeft, voelt, hoort, ruikt en ziet. HPPD heeft meestal effect op wat iemand ziet. Deze klachten houden soms weken, maanden of zelfs jaren aan.

Het lijkt bij HPPD alsof er een stukje van de effecten blijft hangen terwijl het middel is uitgewerkt. HPPD kan voorkomen na het gebruik van klassieke psychedelica, zoals bijvoorbeeld LSD, 2C-B , ayahuasca of paddo’s/truffels. Ook hebben mensen wel eens last van klachten na het gebruik van XTC/MDMA, cannabis of ketamine. HPPD na alleen microdosing komt nauwelijks voor. Maar toch ook goed om de aanbevolen stopdagen en -pauzes tussen cycli in acht te nemen.

Twee types HPPD

We onderscheiden 2 types HPPD.
Het eerste (HPPD I) gaat gepaard met ‘flashbacks’ die ook weer over gaan en komt naar schatting voor bij ongeveer 5% van de regelmatige psychedelische gebruikers.
Type 2 (HPPD II) omvat chronische, intense, toenemende en afnemende visuele stoornissen gedurende maanden tot jaren die leiden tot aanzienlijk leed of disfunctioneren. Deze vorm van HPPD komt naar schatting voor bij ongeveer 1 op de 50.000 psychedelische gebruikers.
Volgens de DSM-5 zijn er  drie criteria die worden gebruikt om vast te stellen of iemand HPPD heeft:
– Iemand ervaart na stopzetting van het gebruik van het hallucinogeen opnieuw de perceptuele symptomen van tijdens de inname.
– Iemand heeft erg veel last van deze perceptuele symptomen om normaal door het leven te gaan.

– De klachten komen niet door iets anders, bijvoorbeeld door een psychische of lichamelijke ziekte.

Andere symptomen

In de DSM-5 komen voornamelijk veranderingen in het gezichtsvermogen voor, terwijl veel mensen ook veranderingen in andere zintuigen ervaren, maar ook verstoringen van de tijd en vervormingen van hun subjectieve ervaring. Wie weet worden deze andere zintuigelijke waarnemingen in de toekomst ook opgenomen in de DSM-5.  In onderstaande tabel vind je symptomen terug uit de DSM-5, maar ook andere gerapporteerde symptomen.

Sommige verschijnselen komen vaker voor of zijn zelfs uniek voor bepaalde psychedelica. Zo wordt tinnitus vermeld bij geïnhaleerde DMT en ‘reactivaties’ bij 5-MeO-DMT (vooral bij hoge doses via inhalatie). Mensen melden ook andere energetische verschijnselen die de westerse wetenschappen niet herkennen of niet goed begrijpen (bijv. Kundalini-ontwaken).

Derealisatie en depersonalisatie

Bij twee van deze wil ik nog even wat langer stilstaan omdat ze ook vaak voorkomen. Bij derealisatie voelen de wereld en de mensen om je heen vreemd en anders dan normaal. Mensen of spullen lijken niet echt, of vervormd. Het voelt alsof je droomt en alles langs je heen gaat. De wereld kan net een film lijken.
Bij depersonalisatie voelen je eigen lichaam, gevoel of gedragingen vreemd aan. Je lijkt jezelf niet echt meer te zijn. Als je jezelf hoort praten kan het lijken alsof je een vreemde hoort praten. Mensen beschrijven het wel eens alsof ze zich een robot voelen.
Maar ook mensen die geen psychedelica gebruiken kunnen dit soort klachten ervaren. Wel is het zo dat ze vaker voorkomen bij mensen met psychische klachten. Meestal duren de derealisatie/depersonalisatie maar kort. Je kunt het zien als een soort beschermingsmechanisme van het lichaam tegen heftige angst of stress om de klachten minder door te laten dringen.

Soms blijven de klachten van derealisatie en depersonalisatie langer bestaan, zijn ze heel heftig en hebben mensen ook nog andere symptomen zoals emotionele afvlakking en verminderde concentratie en geheugenproblemen. We noemen dat dan “depersonalisatie stoornis” afgekort DPS. Dit kan samengaan met HPPD.

Hoe vaak komt dit voor?

Hoewel HPPD zeldzaam is, ervaren veel mensen wel een of meerdere fenomenen na het gebruik van psychedelica. Meestal zijn deze onschuldig. Uit een online-enquête onder meer dan tweeduizend psychedelische gebruikers bleek bijvoorbeeld dat 24% constant of bijna constant ten minste één drugsvrije visuele afwijking rapporteerde. In dezelfde enquête vond 4% de ervaringen erg genoeg om behandeling te overwegen, maar slechts 1% zocht behandeling. Een ander onderzoek met LSD, MDMA en psilocybine waarbij in totaal 142 deelnemers betrokken waren, wees uit dat 9,1% terugkerende drugsachtige ervaringen meldde die overwegend mild waren. Twee van de 13 die melding maakten van terugkerende drugsachtige ervaringen, vonden ze verontrustend, hoewel ze spontaan verdwenen. Eén rapporteerde gedurende 7 maanden plezierige, terugkerende drugsachtige ervaringen.

Het lijkt er dus op dat deze verschijnselen na het gebruik van psychedelica vaak voorkomen. Ongeveer 1 op de 11 personen ervaart zo’n verschijnsel na het gebruik van psychedelica. Meestal wordt het als neutraal of aangenaam ervaren. En in enkele gevallen niet. Dit komt het vaakst voor bij het regelmatig gebruik van psychedelica of het gelijktijdig gebruik van meerdere psychedelica. Er zijn helaas geen gegevens over microdosing en HPPD. Maar hieruit valt op te maken dat je ook beter kunt matigen met microdosing. En misschien ook niet teveel middelen tegelijk gebruikt.

Wat veroorzaakt HPPD?

We weten het niet helemaal zeker wat HPPD veroorzaakt, maar er zijn een aantal theorieën. Tijdens EEG’s zie je veranderingen in EEG-patronen die zowel bij inname van psychedelica als bij personen met HPPD is waargenomen. Dit kan duiden op veranderingen in het centrale zenuwstelsel die resulteren in een meer chronische vorm van corticale ontremming of hyperexcitabiliteit. Dit kan gebeuren doordat remmende GABA-interneuronen vernietigd zijn of niet goed meer werken en er een teveel aan glutamaat wordt afgegeven. Andere theorieën hebben betrekking op een verslechtering van de laterale geniculaire nucleus (LGN), die zich in de thalamus bevindt en betrokken is bij paden van visuele waarneming.

Een spirituele verklaring zou kunnen liggen in de symbolische betekenis van je klacht. Als je last hebt van je ogen, zou je je kunnen afvragen; ‘wat zie ik nu niet en willen mij ogen mij vertellen met deze klacht?’ Als je last hebt van je gehoor: ‘waar heb ik nog niet voldoende naar geluisterd?’

Tot slot, wil ik jullie nog een theorie presenteren. Soms worden deze verschijnselen gezien als ‘ascentie verschijnselen’. Je zintuigen staan steeds meer open voor hogere frequenties. Het voordeel van deze visie is dat je deze verschijnselen omarmt en je acceptatie waarschijnlijk groter is. En er misschien minder last van ervaart. Op zijn beurt wordt dit ook soms gezien als spirituele bypassing. Je gebruikt dit als excuus om zo je verantwoordelijkheden, wonden of onverwerkte emoties uit de weg te gaan! 

HPPD als ‘Psychedelische PTSS’

Uit een onderzoek onder 19 personen die HPPD ontwikkelden, bleek dat ze allemaal angst- en/of paniekreacties hadden tijdens hun trip waarna de symptomen ontstonden. HPPD-kan daarom misschien worden gezien als een traumareactie, vergelijkbaar met PTSS, of angst die wordt opgeroepen door resterende symptomen van de oorspronkelijke ervaring.

Mensen met psychische klachten meer kans op HPPD

Mensen met meerdere (chronische) psychische aandoeningen zoals depressie, angst of verslavingen, hebben meer kans op HPPD. Maar HPPD kan ook voorkomen bij personen zonder psychische aandoeningen. Symptomen van HPPD kunnen symptomen van angst of depressie vergezellen of verergeren.

Neuroplasticiteit niet goed gegaan?

Psychedelica kunnen neuroplasticiteit stimuleren. Daarmee wordt zowel de aanmaak van nieuwe hersencellen (neuronen) als de aanmaak van nieuwe verbindingen tussen deze neuronen bedoeld. Wat op zich positief is. Deze eigenschappen worden vaak bestudeerd voor therapeutische toepassingen. De hersenen worden opnieuw ‘bedraad’. Wat zou kunnen is dat bij mensen met HPPD de hersenen niet terugkeren naar de staat van voor de inname van het psychedelicum.

Behandeling

Helaas is er nog geen officiële behandeling voor mensen met HPPD. Een behandeling kan gericht zijn op een combinatie van therapie, medicatie en aanpassing van de levensstijl. Acceptance and Commitment Therapy (ACT), mindfulness-meditatie en yoga zijn tools die mensen kunnen gebruiken om de acceptatie van hun klachten te vergroten. Een coach, therapeut of psycholoog kan mensen ook helpen om gezondere denkpatronen en gedrag aan te nemen om eventuele depressieve of angstige klachten te helpen beheersen.
Psychedelische integratiecoaching of -therapie kan mensen met HPPD ook helpen de ervaring die hun stoornis veroorzaakte te begrijpen, opnieuw aan te pakken en te begrijpen.
Soms worden sterke kalmeringsmiddelen voorgeschreven om (sociale) angsten of depressieve klachten te verminderen.
Van veel psychoactieve stoffen die niet hallucinogeen zijn, is gemeld dat ze HPPD soms verergeren.

Wat in ieder geval helpt is sporten, gezond eten, een goede slaap en misschien een goed idee om de plant medicijnen, maar ook alcohol en stimulerende middelen niet meer te gebruiken.

Verdere support

Als jij denkt dat jij dit misschien wel hebt, je bent niet alleen! Je kunt een aantal dingen doen voor support. Zo bestaat er het Landelijk Spreekuur Partydrugs van de Brijder. Daar werkt verslavingsarts Gerard Alderliefste, die gespecialiseerd is in de begeleiding van patiënten met HPPD. Je kunt verder lezen bij het internationale forum voor mensen met HPPD: www.hppdonline.com. Er zijn verschillende Facebookgroepen die support kunnen bieden waaronder deze: HPPD, Depersonalization and Dissociative Disorder Support Group. Verder zou je ook nog kunnen helpen door de online enquête in te vullen van het John Hopkins Instituut

Bronnen

* De grootste inspiratie voor dit blog haalde ik uit een artikel van psychiater Ben Malcolm, The Spirit Pharmacist. Ik ben zo vrij geweest, om met zijn toestemming, stukken, waaronder zijn tabel, uit zijn artikel te gebruiken en vrij te vertalen.

5 manieren waarop microdosing helpt bij teveel of negatieve gedachtes

5 manieren waarop microdosing helpt bij teveel of negatieve gedachtes

5 manieren waarop microdosing helpt bij teveel of negatieve gedachtes

We denken zo’n 60.000-70.000 gedachten per dag. Meestal zijn zo’n 95% van die gedachten dezelfde en vaak zijn 80-85% negatief. Dat komt omdat ons (reptielen)brein in de ontwikkeling van de mensheid erg gericht geraakt is op overleven. Daardoor is het extra alert voor dingen als gevaar, buitensluiting en schaarste. Dit noemen we ook wel de negativity bias van ons brein. We zijn geneigd om te focussen op het negatieve. Dit hielp ons overleven, maar in deze moderne tijd waarin er minder echt gevaar is, dient het ons niet meer en hebben we er vaak last van. Want onze gedachtes hebben een enorme impact op ons leven. Wat we denken bepaalt hoe we ons voelen, en hoe we ons voelen bepaalt hoe we ons gedragen. Goed dus om regelmatig onze gedachtes eens onder de loep te nemen. Microdosing kan een fijne bondgenoot zijn. Want:

 

 • Het vermindert de activiteit in ons Default Network Mode (DNW). Het DNW zijn hersendelen die verantwoordelijk zijn voor zelfreflectie processen, herinneringen en creativiteit. Normaal horen deze delen alleen actief te zijn als we in rust zijn. Maar bij veel mensen zijn ze ook actief als we andere taken uitvoeren. O.a. door een teveel aan stress, trauma’s of andere hersen imbalansen zoals ADHD, depressie, Alzheimer etc. Met veel denken, een druk of vol hoofd als gevolg. Als je een psychedelicum neemt verlaagt het de activiteit in het DNM met meer rust in je hoofd en ontspanning als gevolg.
 • Microdosing helpt je om makkelijker toegang te krijgen tot een andere, positievere kijk op dingen. De psychedelica openen bepaalde neurale paden voor je waar je normaal geen of minder toegang tot hebt. Ineens verandert je perspectief op dingen en is het glas half vol i.p.v. half leeg.
 • Microdosing faciliteert neuroplasticiteit: het maken van nieuwe hersenverbindingen. Door herhaaldelijk voor deze nieuwe, positieve gedachten te kiezen in plaats van voor de negatieve gedachten die je denkt, leg je nieuwe connecties in je hersenen en ga je op den duur automatisch anders denken. Dit werkt wel alleen als je er een dagelijks focuspunt van maakt om negatieve gedachten te vervangen door positieve.
 • Omdat gedachtes zo bepalend zijn, kan het helpen om je bewust te worden van wat je denkt… Een goede barometer van wat je denkt, is hoe je je voelt. Dus: voel je je slecht? Probeer eens na te gaan wat je zonet dacht. Microdosing ondersteunt dit proces, omdat het je bewuster maakt van de gedachten die door je hoofd gaan. En als je weet wat je tegen jezelf zegt, kun je kijken of je anders met je gedachten kunt omgaan; je er niet mee identificeren, er afstand van te nemen, ze niet te geloven, te veranderen of compassie te hebben voor de gedachte
 • Microdosing kan je ook helpen aan meer zelfliefde en compassie voor jezelf. Het helpt je om op een vriendelijkere manier naar je gedachten te kijken, waardoor ze sneller hun grip op je verliezen.
 

Wil je hulp bij je microdosing en het anders leren kijken naar je gedachtes zodat ze je minder in de greep houden?

Met liefde help ik je verder. Neem gerust contact met mij op. Benieuwd naar welke microdosing producten hierbij kunnen helpen? Neem eens een kijkje in mijn webshop. Heb je meer ondersteuning nodig? Kijk ook eens naar de coaching die ik erbij aanbied. 

 
 

Microdosing en koffie

Microdosing en koffie

Microdosing en koffie

Over de combi microdosing en koffie valt veel te zeggen. En over te vragen. Want een van de meest gestelde vragen aan mij is: mag je koffie/cafeïne drinken als je microdoseert? Hier een aantal dingen ter overweging. 
 
Als microdosing coach ben ik niet zo streng over het drinken van koffie als over het consumeren van alcohol. Met koffie kun je namelijk ook microdoseren. Je neemt tenslotte een kleine hoeveelheid van een substantie om de voordelen te ervaren, meestal concentratie, focus en energie. En als je teveel neemt, voel je je opgejaagd, gestrest, hyperalert en misschien lig je zelfs wakker ‘s nachts. 
Er zijn genoeg mensen die koffie blijven drinken tijdens de microdosing met een psychedelicum. Zeker als de microdosing jou focus en concentratie geeft, dan kun je deze effecten versterken of ‘s middags verlengen met een kopje koffie. 
 
Het wel of niet drinken van cafeïne tijdens je microdosing is heel persoonlijk. Waar de een extra focus ervaart, ervaren anderen juist dat de microdosing de stimulerende effecten van koffie te erg versterkt. De combi geeft hen een snelle hartslag, stresslevels schieten omhoog en ze voelen zich opgejaagd. Terwijl ze juist aan microdosing begonnen voor de ontspanning en rust. Als jij last hebt van burn-out, Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS) of angsten, dan is koffie sowieso af te raden omdat het stresshormonen zoals cortisol en adrenaline aanmaakt. 
Weer anderen krijgen hoofdpijn van het drinken van koffie tegelijk met het microdoseren. 
 
Microdosing substantie
Of je koffie prettig valt tijdens de microdosing kan niet alleen per persoon verschillen, maar ook per middel. LSD bijvoorbeeld is veel stimulerender dan de natuurlijke plant medicijnen. Ik kan me voorstellen dat je dan je bakkie beter even laat staan. 
Ook als je microdoseert met ayahuasca/de caapi, laat je koffie of andere dranken met (veel) cafeïne beter staan. Koffie staat vermeld als voedingsmiddel die je moet vermijden in het ayahuasca dieet. Hoewel je hele lage hoeveelheden van de caapi (de MAO-remmer) in ayahuasca neemt, kan het zijn dat jij er toch gevoelig voor bent, met misselijkheid tot gevolg.  
 
Cafeïne vermindert de effecten van microdosing
Het is nergens wetenschappelijk onderbouwd, maar er wordt beweerd dat koffie de effecten van microdosing vermindert. Je zou dan kunnen zeggen: dan neem ik toch wat meer? Volgens mij heeft het meer te maken met yin en yang. Koffie is yang, wat staat voor licht, mannelijkheid, hitte en agressie. Microdosing is ying. Vrouwelijk en ontspannend. De yang in koffie overstemt de ying in de microdosing. 
 
Minder behoefte aan koffie 
En een mooie bijkomstigheid van microdosing is dat het je soms helpt om andere of gezondere keuzes te maken m.b.t. voeding of leefstijl. Microdosing brengt je naar binnen, naar je waarheid, naar jouw bron en waar de antwoorden liggen.  Microdosing heelt. Waardoor mensen minder behoefte hebben aan verdoven of zelfmedicatie. Sommige mensen laten ineens alcohol staan, krijgen meer inzicht in wat voor hun gezonde keuzes zijn. Je zal niet de eerste zijn die tijdens de microdosing ineens niet meer hunkert naar koffie! 
 
 

Microdosing met ayahuasca

Microdosing met ayahuasca

Microdosing met ayahuasca

Microdosing met ayahuasca. Eeuwenlang worden lage hoeveelheden ayahuasca door inheemse stammen uit de regenwouden van de Amazone in Zuid-Amerika ingenomen om zonder trip gebruik te maken van de zeer helende en medicinale eigenschappen van ayahuasca. In het Westen wint microdosing met ayahuasca steeds meer aan populariteit. Wat is microdosing met ayahuasca en hoe doe je dat?

Wat is ayahuasca?
Ayahuasca is een sterk entheogeen, wat letterlijk ‘de God in ons’ betekent. Het is een hallucinogene thee gemaakt uit een plant met het psychoactieve DMT gecombineerd met een liaan met een MAO-remmer. De MAO-remmer is nodig zodat de DMT kan werken. Als we de MAO-remmer niet toevoegen dan hebben wij in onze maag enzymen die de DMT afbreken. De DMT is het hallucinogene deel, dat wat ons visioenen en geometrische patronen geeft. Aya betekent in het Quechua geest, dode, voorvader of ziel. Huasca betekent touw of liaan.

Microdoseren met ayahuasca; alleen de caapi
Hoewel er stammen zijn die microdoseren met alle componenten van ayahuasca, zowel de DMT als de MAO-remmer, wordt over het algemeen alleen gemicrodoseerd met de MAO-remmer. De caapi banisteriopsis is een van de meest gebruikte MAO-remmers in ayahuasca. Omdat het zulke lage hoeveelheden betreft, 1/10 tot 1/20ste van een volledige dosis, zal het toevoegen van de DMT geen effect hebben. Daarvoor is het te weinig.

De caapi is een liaan en staat ook bekend als ayahuasca, jagube of yagé. Overigens is de caapi banisteriopsis over bijna de hele wereld legaal. De DMT is de verboden stof.
De caapi wordt urenlang, zo’n 14 uur, door een sjamaan ritueel gekookt en ingemaakt tot een pasta. En van deze pasta wordt dan een tinctuur of vloeibaar extract gemaakt geschikt om mee te microdoseren.

Ingrediënten
De Banisteriopsis caapi bevat drie belangrijke alkaloïden: harmine, tetrahydroharmine, en harmaline. Deze drie stoffen zijn MAO-inhibitors (remmers) en zorgen ervoor dat DMT actief wordt als het via de mond wordt ingenomen. Ook zijn er aanwijzingen dat deze stoffen antioxidanten zijn en positieve effecten hebben op ons brein en de emotie.

Naast deze stoffen bevatten de lianen ook banistenoside A, banistenoside B, harmol en de stoffen epicatechine and procyanidine B2. De gedroogde schors van caapi bevat de hoogste concentratie van de meeste genoemde stoffen.

Hoe microdoseer je met de caapi?
Je kunt op een aantal manieren microdoseren met de caapi:
 • Je neemt op nuchtere maag enkele druppels van de caapi onder je tong. Dit kan in de ochtend, middag of avond. Je zult dan op zoek moeten naar jouw eigen sweet spot; jouw eigen ideale persoonlijke dosis. Dit verschilt van persoon tot persoon. Deze ligt tussen de 3 tot 14 druppels.
 • Je neemt elke drie dagen een theelepeltje op nuchtere maag.
 • Sommige mensen vinden het fijn om in de ochtend te microdoseren en in de avond ook nog wat druppels voor het slapen te nemen om heldere, lucide, dromen te krijgen.
 • Als je op de ‘officiele’ manier microdoseert en je wilt het gebruiken om iets van jezelf te onderzoeken en mogelijk te veranderen, dan pak je dat volgens het caapi protocol aan; je microdoseert elke dag gedurende een maand. En dan hou je een pauze van minimaal 2 weken om tolerantie tegen te gaan.
Effecten
– Verbetering van de stemming en je algeheel welbevinden: je gelukkiger, lichter, dankbaarder en blijer voelen.
– Verlicht depressie en angsten
– Hartmedicijn; het haalt je uit je hoofd, naar je hart. Het opent je hart en vergroot (zelf)liefde
– Het versterkt je intuïtie; je innerlijk weten wordt sterker
– Meer je eigen energie/grenzen aanvoelen met als gevolgd meer zelfvertrouwen en grenzen aangeven
– Scherpere zintuigen; helderdere en scherpere kleuren, sterkere reuk etc
– Kan helpen bij PMS en migraine
– Betere zelfzorg; gezondere keuzes maken m.b.t. eten en zelfzorg

– Maakt nieuwe neuronen aan; kan helpen bij degeneratieve ziektes

Veel mensen vinden een volledige dosis met ayahuasca nog een brug te ver. Ze vinden het te spannend, zijn er nog niet aan toe, hebben geen zin om over te geven of omdat het niet kan vanwege ernstige angsten of medicatie zoals antidepressiva. Dan is microdosing een goed alternatief.

Verschil met andere microdosing plant medicijnen
Omdat de caapi liaan richting de hemel groeit is het een energie die je meer richting de hemelse energieën zal voeren. Dit in tegenstelling tot de truffels, paddenstoelen of cactussen zoals San Pedro die meer grondend zijn en die je met je voetjes op de vloer zetten.  Ayahuasca wordt ook wel de moeder genoemd omdat het zich vaak met een vrouwelijke energie openbaart. Een liefdevolle, zachte (groot) moeder die je voorziet van warmte, zachtheid en een knuffel. De ayahuasca zal je in vertraging en verstilling brengen zodat je vanuit rust en verstilling kunt ontvangen. Terwijl andere plant medicijnen geschikter zijn om vanuit daadkracht een project op te pakken. En meer geschikt zijn voor de focus, concentratie en productiviteit. Voor een nuchterder/no nonsense perspectief.

Kan iedereen microdoseren met de caapi?
Microdosing met de caapi is niet geschikt voor:
 • mensen onder de 21 jaar
 • vrouwen die borstvoeding geven of zwanger zijn
 • mensen met schizofrenie of psychosegevoeligheid
 • mensen die lithium slikken
Mocht je antidepressiva slikken of andere (combinaties van) medicijnen, of je hebt depressie of last van angsten, dan is het aan te raden te microdoseren onder professionele begeleiding. Ook als je kruiden of supplementen neemt ter verbetering van je stemming.
Sowieso is begeleiding altijd aan te raden omdat je dan zeker weet dat je het op een veilige en juiste manier aanpakt. Voor maximale resultaten!

Microdosing met ayahuasca kopen
Klik hier voor de tincturen met de caapi.

Ben je benieuwd naar welke begeleiding/coaching ik bied? Klik dan hier.

Heb jij (last van) toxic positivity?

Heb jij (last van) toxic positivity?

Heb jij (last van) toxic positivity?

Je herkent het misschien wel. Gesprekken met familie, vrienden of kennissen waarin jij over iets vertelt wat je dwars zit en je als antwoord krijgt: “Denk aan leuke dingen” of “Kijk naar de les wat het je wil vertellen, overal zitten lessen, waar je van kunt leren en groeien”. Of als je je beklag doet dat iemand je niet goed heeft behandeld, dat dat wat zegt over jouw wonden. Of “Blijf in vertrouwen, je zult zien dat als je het loslaat, het ineens gaat stromen”. Naast dat er misschien écht wonden of lessen uit te halen zijn, zegt dit ook wat over een ander. Je zou weleens met toxic positivity te maken kunnen hebben.

Wat is toxische positiviteit?
Toxische positiviteit is een best wel goed verstopt, vaak onbewust fenomeen, dat ook vaak goedbedoeld is. Ook ik maak me er soms schuldig aan. Het is een verkapte vorm dat eigenlijk het zware of negatieve of lastige er stiekem toch niet mag zijn. Het is een overdreven optimisme bij negatieve emoties. Een soort geforceerde positiviteit waarbij je jezelf in elke situatie dwingt negatieve gevoelens om te buigen naar een positieve mindset, ondanks emotionele pijn of moeilijkheden. Mensen ervaren vaak ongemak bij hun eigen emoties of die van een ander en dat voelen we liever niet. Maar als je dat eenmaal doorhebt en leert dat ongemak bij jezelf te accepteren, kun je veel beter de verbinding met de ander aangaan.

Dit even voorop, ik ben voorstander van een positieve kijk op het leven. Het wordt alleen een ander verhaal als positief denken en permanent in ‘een hoge frequentie blijven’ een levensdoel op zich is geworden met alleen positieve vibes en dat als afleiding wordt gebruikt voor het voelen van gevoelens en emoties.

Wat is er giftig aan?
Het is waarschijnlijk een inkoppertje, maar van het steeds wegdrukken of het er niet mogen zijn van lastige gevoelens of emoties word je uiteindelijk ziek. En als je dit herhaaldelijk bij een ander doet, zal diegene zich op den duur niet op zijn of haar gemak voelen bij je en zal dit je verbinding en relatie met anderen schaden.

Voorbeelden


 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat te doen tegen toxic positivity?
Je kunt allereerst letten op je taal gebruik. Zeg bijvoorbeeld: ‘Ik gun je dat het goed mag komen.’ Of: ‘Ik gun je dat het makkelijker zal worden dit los te laten”. En ga diep naar binnen bij jezelf. Check in bij jezelf bij lastige emoties. En ga na of ze er echt wel mogen zijn van jezelf. Je kunt hiermee oefenen. En wat als een ander jou toespreekt vanuit toxic positivity? Dan kun je dat aangeven bij de ander. Het is waarschijnlijk goed bedoeld, maar je voelt je niet gehoord of gezien. Je kunt bijvoorbeeld zeggen: ‘Ik heb gewoon even ruimte nodig voor alle emoties.’

En als je die ruimte dan krijgt, maak er dan geen klaagmonoloog van. Dat is weer de andere kant van de medaille: toxische negativiteit. Geef aan wat iets met je doet zonder je in de details te wentelen of úren te vertellen wat er niet allemaal mis gaat in je leven. Blijf niet sudderen in negativiteit. Alles draait om balans.

Microdosing om af te vallen (deel 2)

Microdosing om af te vallen (deel 2)

Microdosing om af te vallen (deel 2)

Enkele maanden geleden schreef ik dat ik een persoonlijk microdosing projectje aanging; afvallen met microdosing. Tijd voor een update! Hoe staat het ermee?

Nou… eigenlijk niet zo goed als ik gehoopt had. En ook als het niet zo goed gaat, dan mag dat ook gedeeld worden. We zijn nu 3 maanden verder, maar het is een heel rommelig proces geweest. Eerst de cijfers: in 4 maanden tijd ben ik 2.5 kg afgevallen. Ik ben dus afgevallen. Yeah!

In die 4 maanden is er veel gebeurd waardoor het microdoseren en het afvallen stagneerden. Ikzelf kreeg een flinke griep en mijn schoonmoeder belandde begin juni in het ziekenhuis. Helaas is zij 2 weken geleden overleden. Door alles schoot het gezond eten, het microdoseren en het afvallen er bij in.

In deze maanden heb ik wel veel inzichten opgedaan over mijzelf en mijn eetpatroon. Ik ben erachter dat ik:

– een emotie eter ben. Meestal grijp ik naar chocola als ik moe ben. Inmiddels ben ik zover dat ik dit (h)erken en dat ik er bewust voor kan kiezen om geen gehoor te geven aan deze reactie. Ik ga zitten met mijn emoties en laat ze er zijn.
– ik ging microdoseren met de San Pedro. Nog een relatief onbekende voor mij. Ik ben erachter gekomen dat San Pedro niet mijn microdosing plant medicijn is. Ik vind deze te subtiel en als microdosing coach raad ik dit plant medicijn alleen aan aan ervaren microdosers. Ik ben halverwege toch maar weer teruggegaan op de voor mij bekende en door velen beminde truffel.

– Ik ben heel bewust bepaalde gewoontes van mij gaan deprogrammeren wetende dat microdosing helpt om nieuwe verbindingen aan te maken. Zo zit het zo in mijn systeem om mijn bord te moeten leegeten en als ik nog wat op het bord van mijn man of zoontje zie liggen, dan eet ik dat ook op. Het bord moet gewoon leeg. Iets van een familie karma dingetje of zo. Mijn ouders zijn in schaarste opgegroeid na de Spaanse burgeroorlog en eten is heel belangrijk in de Spaanse cultuur. In het begin kostte het mij veel moeite om dit niet meer te doen, maar met veel wilskracht (dank truffel voor je daadkracht!), doe ik dit nu niet meer. Ook ben ik erachter dat ik veel te grote porties eet met het avondeten. Nu schep ik veel minder op. Moeite kost het me nog wel om mijn aandacht er echt bij te houden.

Dus helpt microdosing bij afvallen? Ik krijg er niet minder honger van wat soms beweerd wordt. Maar ik geloof wel dat het mij ondersteunt in het mij bewust maken van mijn eetgedrag en dat het mijn bondgenoot is in het deprogrammeren van (slechte) gewoontes. Ik ben nog niet helemaal overtuigd. Maar hopelijk komt er nu wat meer rust en structuur in mijn leven om er nog dieper in te kunnen duiken. Ik houd jullie op de hoogte!