Wat is HPPD?

Wat is HPPD?

Wat is HPPD?

Soms blijven mensen lang na een psychedelische reis last houden van verstoringen binnen hun gezichtsveld. Of andere vage klachten die met hun zintuigen te maken hebben. Hier is een naam voor; Hallucinogen Persisting Perception Disorder (HPPD). Bijna altijd verdwijnen klachten na gebruik, het komt weinig voor, helemaal als je aan microdosing doet, maar wel goed om alle risico’s en voordelen te kennen, ze tegen elkaar af te wegen en goed voorbereid en met mate de middelen te gebruiken.

Wat is HPPD?

HPPD is de naam van een verzameling klachten. Deze klachten ontstaan wanneer iemand een psychedelicum/drug heeft gebruikt die effect heeft op de “waarneming” van een persoon in de brede zin van het woord: alles wat iemand proeft, voelt, hoort, ruikt en ziet. HPPD heeft meestal effect op wat iemand ziet. Deze klachten houden soms weken, maanden of zelfs jaren aan.

Het lijkt bij HPPD alsof er een stukje van de effecten blijft hangen terwijl het middel is uitgewerkt. HPPD kan voorkomen na het gebruik van klassieke psychedelica, zoals bijvoorbeeld LSD, 2C-B , ayahuasca of paddo’s/truffels. Ook hebben mensen wel eens last van klachten na het gebruik van XTC/MDMA, cannabis of ketamine. HPPD na alleen microdosing komt nauwelijks voor. Maar toch ook goed om de aanbevolen stopdagen en -pauzes tussen cycli in acht te nemen.

Twee types HPPD

We onderscheiden 2 types HPPD.
Het eerste (HPPD I) gaat gepaard met ‘flashbacks’ die ook weer over gaan en komt naar schatting voor bij ongeveer 5% van de regelmatige psychedelische gebruikers.
Type 2 (HPPD II) omvat chronische, intense, toenemende en afnemende visuele stoornissen gedurende maanden tot jaren die leiden tot aanzienlijk leed of disfunctioneren. Deze vorm van HPPD komt naar schatting voor bij ongeveer 1 op de 50.000 psychedelische gebruikers.
Volgens de DSM-5 zijn er  drie criteria die worden gebruikt om vast te stellen of iemand HPPD heeft:
– Iemand ervaart na stopzetting van het gebruik van het hallucinogeen opnieuw de perceptuele symptomen van tijdens de inname.
– Iemand heeft erg veel last van deze perceptuele symptomen om normaal door het leven te gaan.

– De klachten komen niet door iets anders, bijvoorbeeld door een psychische of lichamelijke ziekte.

Andere symptomen

In de DSM-5 komen voornamelijk veranderingen in het gezichtsvermogen voor, terwijl veel mensen ook veranderingen in andere zintuigen ervaren, maar ook verstoringen van de tijd en vervormingen van hun subjectieve ervaring. Wie weet worden deze andere zintuigelijke waarnemingen in de toekomst ook opgenomen in de DSM-5.  In onderstaande tabel vind je symptomen terug uit de DSM-5, maar ook andere gerapporteerde symptomen.

Sommige verschijnselen komen vaker voor of zijn zelfs uniek voor bepaalde psychedelica. Zo wordt tinnitus vermeld bij geïnhaleerde DMT en ‘reactivaties’ bij 5-MeO-DMT (vooral bij hoge doses via inhalatie). Mensen melden ook andere energetische verschijnselen die de westerse wetenschappen niet herkennen of niet goed begrijpen (bijv. Kundalini-ontwaken).

Derealisatie en depersonalisatie

Bij twee van deze wil ik nog even wat langer stilstaan omdat ze ook vaak voorkomen. Bij derealisatie voelen de wereld en de mensen om je heen vreemd en anders dan normaal. Mensen of spullen lijken niet echt, of vervormd. Het voelt alsof je droomt en alles langs je heen gaat. De wereld kan net een film lijken.
Bij depersonalisatie voelen je eigen lichaam, gevoel of gedragingen vreemd aan. Je lijkt jezelf niet echt meer te zijn. Als je jezelf hoort praten kan het lijken alsof je een vreemde hoort praten. Mensen beschrijven het wel eens alsof ze zich een robot voelen.
Maar ook mensen die geen psychedelica gebruiken kunnen dit soort klachten ervaren. Wel is het zo dat ze vaker voorkomen bij mensen met psychische klachten. Meestal duren de derealisatie/depersonalisatie maar kort. Je kunt het zien als een soort beschermingsmechanisme van het lichaam tegen heftige angst of stress om de klachten minder door te laten dringen.

Soms blijven de klachten van derealisatie en depersonalisatie langer bestaan, zijn ze heel heftig en hebben mensen ook nog andere symptomen zoals emotionele afvlakking en verminderde concentratie en geheugenproblemen. We noemen dat dan “depersonalisatie stoornis” afgekort DPS. Dit kan samengaan met HPPD.

Hoe vaak komt dit voor?

Hoewel HPPD zeldzaam is, ervaren veel mensen wel een of meerdere fenomenen na het gebruik van psychedelica. Meestal zijn deze onschuldig. Uit een online-enquête onder meer dan tweeduizend psychedelische gebruikers bleek bijvoorbeeld dat 24% constant of bijna constant ten minste één drugsvrije visuele afwijking rapporteerde. In dezelfde enquête vond 4% de ervaringen erg genoeg om behandeling te overwegen, maar slechts 1% zocht behandeling. Een ander onderzoek met LSD, MDMA en psilocybine waarbij in totaal 142 deelnemers betrokken waren, wees uit dat 9,1% terugkerende drugsachtige ervaringen meldde die overwegend mild waren. Twee van de 13 die melding maakten van terugkerende drugsachtige ervaringen, vonden ze verontrustend, hoewel ze spontaan verdwenen. Eén rapporteerde gedurende 7 maanden plezierige, terugkerende drugsachtige ervaringen.

Het lijkt er dus op dat deze verschijnselen na het gebruik van psychedelica vaak voorkomen. Ongeveer 1 op de 11 personen ervaart zo’n verschijnsel na het gebruik van psychedelica. Meestal wordt het als neutraal of aangenaam ervaren. En in enkele gevallen niet. Dit komt het vaakst voor bij het regelmatig gebruik van psychedelica of het gelijktijdig gebruik van meerdere psychedelica. Er zijn helaas geen gegevens over microdosing en HPPD. Maar hieruit valt op te maken dat je ook beter kunt matigen met microdosing. En misschien ook niet teveel middelen tegelijk gebruikt.

Wat veroorzaakt HPPD?

We weten het niet helemaal zeker wat HPPD veroorzaakt, maar er zijn een aantal theorieën. Tijdens EEG’s zie je veranderingen in EEG-patronen die zowel bij inname van psychedelica als bij personen met HPPD is waargenomen. Dit kan duiden op veranderingen in het centrale zenuwstelsel die resulteren in een meer chronische vorm van corticale ontremming of hyperexcitabiliteit. Dit kan gebeuren doordat remmende GABA-interneuronen vernietigd zijn of niet goed meer werken en er een teveel aan glutamaat wordt afgegeven. Andere theorieën hebben betrekking op een verslechtering van de laterale geniculaire nucleus (LGN), die zich in de thalamus bevindt en betrokken is bij paden van visuele waarneming.

Een spirituele verklaring zou kunnen liggen in de symbolische betekenis van je klacht. Als je last hebt van je ogen, zou je je kunnen afvragen; ‘wat zie ik nu niet en willen mij ogen mij vertellen met deze klacht?’ Als je last hebt van je gehoor: ‘waar heb ik nog niet voldoende naar geluisterd?’

Tot slot, wil ik jullie nog een theorie presenteren. Soms worden deze verschijnselen gezien als ‘ascentie verschijnselen’. Je zintuigen staan steeds meer open voor hogere frequenties. Het voordeel van deze visie is dat je deze verschijnselen omarmt en je acceptatie waarschijnlijk groter is. En er misschien minder last van ervaart. Op zijn beurt wordt dit ook soms gezien als spirituele bypassing. Je gebruikt dit als excuus om zo je verantwoordelijkheden, wonden of onverwerkte emoties uit de weg te gaan! 

HPPD als ‘Psychedelische PTSS’

Uit een onderzoek onder 19 personen die HPPD ontwikkelden, bleek dat ze allemaal angst- en/of paniekreacties hadden tijdens hun trip waarna de symptomen ontstonden. HPPD-kan daarom misschien worden gezien als een traumareactie, vergelijkbaar met PTSS, of angst die wordt opgeroepen door resterende symptomen van de oorspronkelijke ervaring.

Mensen met psychische klachten meer kans op HPPD

Mensen met meerdere (chronische) psychische aandoeningen zoals depressie, angst of verslavingen, hebben meer kans op HPPD. Maar HPPD kan ook voorkomen bij personen zonder psychische aandoeningen. Symptomen van HPPD kunnen symptomen van angst of depressie vergezellen of verergeren.

Neuroplasticiteit niet goed gegaan?

Psychedelica kunnen neuroplasticiteit stimuleren. Daarmee wordt zowel de aanmaak van nieuwe hersencellen (neuronen) als de aanmaak van nieuwe verbindingen tussen deze neuronen bedoeld. Wat op zich positief is. Deze eigenschappen worden vaak bestudeerd voor therapeutische toepassingen. De hersenen worden opnieuw ‘bedraad’. Wat zou kunnen is dat bij mensen met HPPD de hersenen niet terugkeren naar de staat van voor de inname van het psychedelicum.

Behandeling

Helaas is er nog geen officiële behandeling voor mensen met HPPD. Een behandeling kan gericht zijn op een combinatie van therapie, medicatie en aanpassing van de levensstijl. Acceptance and Commitment Therapy (ACT), mindfulness-meditatie en yoga zijn tools die mensen kunnen gebruiken om de acceptatie van hun klachten te vergroten. Een coach, therapeut of psycholoog kan mensen ook helpen om gezondere denkpatronen en gedrag aan te nemen om eventuele depressieve of angstige klachten te helpen beheersen.
Psychedelische integratiecoaching of -therapie kan mensen met HPPD ook helpen de ervaring die hun stoornis veroorzaakte te begrijpen, opnieuw aan te pakken en te begrijpen.
Soms worden sterke kalmeringsmiddelen voorgeschreven om (sociale) angsten of depressieve klachten te verminderen.
Van veel psychoactieve stoffen die niet hallucinogeen zijn, is gemeld dat ze HPPD soms verergeren.

Wat in ieder geval helpt is sporten, gezond eten, een goede slaap en misschien een goed idee om de plant medicijnen, maar ook alcohol en stimulerende middelen niet meer te gebruiken.

Verdere support

Als jij denkt dat jij dit misschien wel hebt, je bent niet alleen! Je kunt een aantal dingen doen voor support. Zo bestaat er het Landelijk Spreekuur Partydrugs van de Brijder. Daar werkt verslavingsarts Gerard Alderliefste, die gespecialiseerd is in de begeleiding van patiënten met HPPD. Je kunt verder lezen bij het internationale forum voor mensen met HPPD: www.hppdonline.com. Er zijn verschillende Facebookgroepen die support kunnen bieden waaronder deze: HPPD, Depersonalization and Dissociative Disorder Support Group. Verder zou je ook nog kunnen helpen door de online enquête in te vullen van het John Hopkins Instituut

Bronnen

* De grootste inspiratie voor dit blog haalde ik uit een artikel van psychiater Ben Malcolm, The Spirit Pharmacist. Ik ben zo vrij geweest, om met zijn toestemming, stukken, waaronder zijn tabel, uit zijn artikel te gebruiken en vrij te vertalen.

Wat is Bicycle Day?

Wat is Bicycle Day?

Wat is Bicycle Day?

Elk jaar vieren we op 19 april met Bicycle Day de ontdekking van LSD. Op 19 april 1943 onderging de Zwitserse chemicus Albert Hofmann namelijk de eerste LSD-reis ter wereld. Sinds de jaren ’80 staan we hier bij stil ofwel door het gebruik van LSD op feestjes, ofwel door een fietstochtje te maken… En sommigen beiden. Maar ook met serieuze seminars over de werking van LSD als therapeutisch middel tegen o.a. depressie en online social media events.

Het verhaal achter Bicycle Day
Albert Hoffman was een Zwitserse scheikundige die planten en schimmels zoals moederkoren en hun bestanddelen bestudeerde voor gebruik als medicijnen. Op 16 november 1938 synthetiseerde Hofmann voor het eerst LSD terwijl hij onderzoek deed naar lyserginezuurdiethylamidederivaten om een ​​analepticum te verkrijgen (een stimulerend middel voor de ademhaling en de bloedsomloop). Omdat dit mislukte, legde Hofmann LSD vijf jaar opzij, tot 19 april 1943. Die dag morste hij per ongeluk een kleine hoeveelheid (ongeveer 250 microgram) LSD op zich terwijl hij het opnieuw synthetiseerde en ontdekte de krachtige effecten voor de eerste keer:

 

“[Ik voelde] rusteloosheid, gecombineerd met een lichte duizeligheid. . .[en] een niet onaangename bedwelmde toestand, gekenmerkt door een extreem geprikkelde fantasie. In een dromerige staat. . .”

 

Hofmann ging, begeleid door zijn laboratoriumassistent, op de fiets naar huis, zoals in die tijd gebruikelijk was in Bazel vanwege oorlogsbeperkingen. De rit naar huis voelde als een ‘bad trip’ voor Hofmann. Maar toen ze de dokter belden, was hij fysiek in orde. Hij voelde zich daarna niet meer zo bang en genoot van de rest van zijn reis. Later beschreef hij in zijn boek LSD – My Problem Child. (klik op de link voor het hele boek in pdf):

 

“Kaleidoscopic, fantastic images surged in on me, alternating, variegated, opening and then closing themselves in circles and spirals, exploding in colored fountains, rearranging and hybridizing themselves in constant flux.”

 

1P-LSD als alternatief voor LSD
LSD zelf is bijna over de hele wereld illegaal. In Nederland hebben we (nog) een aantal legale alternatieven uit dezelfde familie, zoals het semi-synthetische 1-Propionyl-d-lyserginezuur diethylamide (1P-LSD). Ook wel “Pink Sunshine” of “Alice” genoemd. Net als LSD is het een hallucinogeen en produceert het bij hoge hoeveelheden veranderingen in perceptie, gedachten en stemming.

Effecten 1P-LSD
1P-LSD geeft energie, productiviteit, een verbeterde concentratie, makkelijker kunnen werken of studeren, meer enthousiasme en motivatie, een beter humeur, makkelijker beslissingen kunnen nemen en over het algemeen positiever in het leven staan.

Wil jij microdoseren met 1P-LSD? Koop dan het kant en klare product in de webshop. Heb je hulp nodig? Met alle liefde help ik je verder. Kijk dan bij het aanbod onder coaching.

Van de antidepressiva dankzij plantmedicijnen

Van de antidepressiva dankzij plantmedicijnen

Van de antidepressiva dankzij plantmedicijnen

Één keer in de zoveel tijd komt er een klant voorbij die echt impact maakt. Die mij eraan herinnert waarom ik doe wat ik doe. Even voorop, al mijn klanten hebben een verhaal en iedereen is bijzonder. Maar deze klant maakte echt indruk op mij. En is misschien een inspirerend voorbeeld voor anderen hoe je van plant medicijnen zoals truffels, paddenstoelen en ayahuasca van de antidepressiva af kunt komen.

L. klopte hartje zomer bij mij aan. Gescheiden van een narcistische man, 2 jonge kinderen. Aan de antidepressiva. Angsten. Het eerste wat ik dacht; hoezo aan de antidepressiva? Het is juist heel gezond en normaal om je zo rot te voelen na een huwelijk dat strandt na 20 jaar. Dat wil gevoeld worden, een rouwproces moet doorlopen worden, alles mag omarmd worden. Niet weggestopt met pillen.

L. voelde zich nog steeds, ondanks (of dankzij?) de medicatie, ontzettend rot. Ze hielpen niet. Ze vlakten haar af, onderdrukten emoties. Terwijl ze intuïtief wist; ik moet er wat mee. 

Nog nooit drugs geprobeerd, besloot ze om een consult bij mij te boeken voor microdosing. Ik vertelde haar heel eerlijk tijdens het consult dat ik vermoedde dat de microdosing geen zoden aan de dijk zou zetten, maar dat het een goede opstap was naar een volledige dosis. Gezien haar trauma’s en problematiek, had ze wat stevigers nodig. Maar de volledige dosissen psychedelica zijn uit den boze als je aan de antidepressiva bent. Dat kan heel gevaarlijk uitpakken. Kleine hoeveelheden, dat kan wel. En microdosing zou een goede ondersteuning kunnen bieden bij het opnieuw leren voelen. En om gewoon eens bekend te raken met deze niet
alledaagse middelen. 
 

En zo gebeurde het: het microdoseren met de caapi (ayahuasca) sloeg niet aan… Maar wat wel gebeurde; M. besloot van de medicatie af te gaan! En ze kreeg steeds meer belangstelling voor deze natuurlijke plant medicijnen. Ik nodigde haar daarom uit om een groepsceremonie van mij en Glenn bij te wonen met ademwerk, Trauma Release oefeningen, rapé en voor L. een mini dosis truffels. (De andere deelnemers kwamen voor de volledige dosis). Gewoon om vast te weten hoe het eraan toegaat op zo’n dag. En om de kracht van zo’n dag mee te maken. Het ademwerk en de trauma release zijn al super krachtig van zichzelf. Ook geloof ik dat je mee kunt reizen (en dus helen) puur op andermans energie. 
Wat daar gebeurde, waaauw! L. maakte voor het eerst sinds tijden contact met haar onderdrukte woede. Ze voelde deze en kon deze ook voor een deel loslaten! 

Dit was in september.  

Vandaag is L. helemaal afgebouwd met de antidepressiva. En eind november heeft ze haar eerste ceremonie bij mij met de volledige dosis. Zoveel bewondering voor deze sterke vrouw!

De moraal van het verhaal; heling is geen quick fix, nee, ook niet met hulp van plant medicijnen. Ook dan moet je door de modder, door de pijnlijke emoties, moeilijke beslissingen nemen. Maar… Als je ervoor open staat en je wilt het echt, dan kunnen ze wel een short cut zijn naar het geluk. Wat ieders geboorterecht is, als je het mij vraagt. 

 

Wil jij ook weten of plant medicijnen of psychedelica jou kunnen ondersteunen? Dan ben je bij mij aan het goede adres. Neem vrijblijvend contact met mij op via het contactformulier.

5 microdosing misverstanden

5 microdosing misverstanden

5 microdosing misverstanden

Microdosing rocks! Absoluut. Is het een wondermiddel? Voor sommigen wel. En voor anderen mondt het soms uit in een teleurstelling. Vaak omdat er in de media een heel positief of maar een half beeld wordt geschetst van wat microdosing is. Daarom gaan mensen vaak met een aantal misvattingen of te hoge verwachtingen microdoseren. Om een compleet en realistisch beeld te schetsen, heb ik deze misvattingen op een rij gezet zodat je goed geïnformeerd en voorbereid aan je microdosing avontuur begint.
 

Microdosing is een magic pill

Misverstand nummer één; microdosing is absoluut geen magic pill waardoor je achterover kunt leunen en de microdosing al het werk voor jou doet. Het is echt een super krachtige tool dat jou enorm kan gaan helpen. Maar jij moet het werk doen. Hoe meer effort jij stopt in het microdoseren, in de verandering die jij wilt bereiken, hoe beter. Daarom is het zetten van een intentie en aandacht geven aan de integratie net zo belangrijk als de truffels, de paddenstoelen, de LSD, de ayahuasca of waar je dan ook mee microdoseert. De plant teacher of het psychedelicum helpen jou, geven jou de voorzet, maar vervolgens is het aan jou om hem erin te koppen. Houd daarom een dagboek bij, doe aan yoga, mediteer, wandel, dans, teken, schilder of doe iets anders aan mindfulness wat bij jou past. Dit kan echt het verschil maken. Wordt het een oké ervaring of gaat het jou leven compleet op zijn kop zetten? It’s up to you!

 

Van microdosing voel je direct iets

Onder veel startende microdosers bestaat er de verwachting dat je direct iets van microdosing voelt. Dat kan zeker wel, maar vaker gebeurt het dat je niet gelijk wat voelt. Dat kan te maken hebben met een aantal dingen. A. Je bent nog bezig met het vinden van je sweet spot, je eigen persoonlijke ideale dosis. In dat geval zul je de effecten de keren erop gaan merken. Dus ga vooral door. Maar eigenlijk kun je pas na een aantal weken microdosing vertellen wat het echt voor jou doet. 
B. Soms komt het ook voor dat mensen bepaalde verwachtingen hebben van hoe ze zich zouden moeten voelen met microdosing. Omdat je artikelen of blogs hebt gelezen over de voordelen van microdosing. Of misschien heb je al ervaring met plant medicijnen of andere psychedelica en verwacht je stiekem toch ook een vergelijkbaar (mini-)effect als met een volledige dosis. Maar microdosing is heel subtiel. Zo subtiel dat het kan zijn dat als je niet voldoende openstaat voor de ervaring, dat je weleens dingen zou kunnen missen. Anderen gaan zitten wachten tot ze ‘iets’ voelen. Lieve mensen, doe gewoon je ding op een microdosing dag, doe wat je normaal ook zou doen en laat alle verwachtingen los. Het zou weleens zo kunnen zijn dat als je je op een bepaald spoor focust, je niet door hebt dat alle magie zich op een ander spoor bevindt of dat je de trein weleens compleet zou kunnen missen. 

 

Van microdosing ga je je automatisch beter voelen

Het kan zijn dat de paddenstoelen, truffels, ayahuasca, San Pedro of LSD zacht voor jou zijn en jou de beste en prettigste versie van jezelf laten ervaren. Maar dat hoeft niet. Mensen denken omdat microdosing een natuurlijk middel tegen o.a. depressie is, dat je je automatisch beter gaat voelen. Lucky you als dat voor jou zo werkt! Maar de microdosing is een teacher, een richtingaanwijzer, het wijst jou naar de plek waar voor jou nog werk ligt. Het kan soms een uitnodiging zijn om naar jouw diepere stukken te kijken. Soms krijg je je inzichten of een les in een prettige vorm, om jou te laten zien hoe jij je leven lichter kunt leiden. Ook zonder deze prachtige middelen. Want de wijsheid zit in jou. En soms krijg jij je lessen op een minder plezierige manier en wordt er nog een schepje bovenop gegooid. De microdosing versterkt wat al in jou zit. Je gaat je dan juist meer gestrest voelen, angstiger of somberder. In dat geval zou je kunnen kijken of je niet een te hoge dosis hebt. Less is more bij microdosing. Maar, weet, dit kunnen ook effecten van de microdosing zijn. En juist hier zit de groei! 

Microdosing geeft altijd hetzelfde effect  

Net als het leven, is microdosing vloeibaar. Het is een spel van ups en downs, highs en lows. Als je er tenminste deze labeltjes op wilt plakken. We bestempelen iets vaak als positief als we ons er prettig bij voelen en negatief als we emoties ervaren die minder plezierig voor ons zijn. En dat doen we met microdosing ook. Als we een keuze hebben, kiezen we natuurlijk voor de emoties, gevoelens en gedachtes die onszelf beter laten voelen. Duh! Maar soms hebben we ook emoties als angst, boosheid, verdriet, teleurstelling, frustratie en noem maar op. Microdosing vergroot uit wat al in jou is. Dus dat kan betekenen dat je een ‘goede’ dag hebt en je je heel erg in de flow voelt. Maar wat gebeurt er als je toch al niet lekker opstond? Of er in de loop van de dag iets gebeurt dat jou triggert? Ligt dat dan aan de microdosing? Werkt de microdosing dan niet? Ik kan jou vertellen; als jij jouw sweet spot hebt gevonden, dan werkt de microdosing in principe altijd. Laat je niet door je mind bedotten. Ik nodig je uit, als dit gebeurt, om dan juist dieper te zakken, met deze gevoelens te gaan zitten, ze te omarmen, ze te doorvoelen en dan te kijken wat dit jou te vertellen heeft. Kijk er objectief naar, als een observant, zonder oordeel. Juist met de microdosing worden emoties, patronen, gedrag of gedachtes zo zichtbaar en duidelijk. I know, het is niet prettig, maar o, zo waardevol. En hier zitten vaak de juweeltjes. Durf ernaartoe te gaan door de modder of vertroebeling heen. Wees hierin zacht en mild voor jezelf. 

 

Je sweet spot is altijd dezelfde

Eenmaal je sweet spot gevonden, dan blijft deze je sweet spot. Toch? Was het maar zo simpel. De sweet spot is een leidraad. Deze dient vooral om jou als (beginnend) microdoser te helpen. In de meeste gevallen, klopt deze ook en hanteer je deze tijdens jouw hele microdosing kuur. Er vanuit gaande dat het dezelfde batch van jouw microdosing middel is. Maar je zult merken, als je al wat langer aan het microdoseren bent, dat vele factoren van invloed kunnen zijn en dat je op sommige dagen voor een andere dosis zult kiezen. Een voorbeeld; sommigen merken dat zij beter een lagere dosis nemen bij bepaalde activiteiten; bij een belangrijke meeting bijvoorbeeld. Of als mensen gaan autorijden, niet omdat microdosing niet samengaat met autorijden, maar omdat er al zoveel informatie binnenkomt, je zintuigen staan al zo op scherp, dat sommige gevoelige mensen last krijgen van overprikkeldheid. Sommige mensen hebben een andere dosis in het weekend dan doordeweeks. Dit is zo persoonlijk, dat je echt jezelf moet leren kennen op dit gebied. Daarom is het zo belangrijk om een dagboek bij te houden. Dan krijg je vanzelf inzicht in wat voor jou werkt en wat minder. Speel ermee. Experimenteer ermee. 


Van Microdosing schiet je niet in een trip

Helaas, het gebeurt. In heel weinig gevallen. Maar het komt voor dat sommige mensen overenthousiast aan de slag gaan of dat sommige mensen gevoeliger zijn dan ze denken. Het gebeurt dat je daarom je klanten of afspraken moet afzeggen voor die dag omdat er simpelweg niets uit je handen komt. Begin daarom altijd met een lage dosis op een dag dat je weinig (sociale) verplichtingen hebt en verhoog indien nodig. Voor gedroogde paddenstoelen met kleine stappen van 0.1 gram en voor (1P)-LSD met stappen van 1 mcg. En als je weet dat je gevoelig bent, dan zelfs nog kleinere stappen. Ik raad mijn klanten ook aan om een keer, in het weekend. als je nergens heen hoeft, net over het randje te gaan. Dan weet je het zeker!

Weet jij misschien nog een ander misverstand? Het kan zijn dat ik er één over het hoofd zie. Laat het me weten in de comments! PS. Dit blog heb ik in een uurtje geschreven op een microdosing van 14 mcg 1P-LSD. 🙂

Wil jij ook gaan microdosen? En zoek je hier hulp en/of advies bij? Dan ben je bij mij aan het goede adres. Neem  vrijblijvend contact met mij op via het contactformulier.