Wat is HPPD?

Wat is HPPD?

Wat is HPPD?

Soms blijven mensen lang na een psychedelische reis last houden van verstoringen binnen hun gezichtsveld. Of andere vage klachten die met hun zintuigen te maken hebben. Hier is een naam voor; Hallucinogen Persisting Perception Disorder (HPPD). Bijna altijd verdwijnen klachten na gebruik, het komt weinig voor, helemaal als je aan microdosing doet, maar wel goed om alle risico’s en voordelen te kennen, ze tegen elkaar af te wegen en goed voorbereid en met mate de middelen te gebruiken.

Wat is HPPD?

HPPD is de naam van een verzameling klachten. Deze klachten ontstaan wanneer iemand een psychedelicum/drug heeft gebruikt die effect heeft op de “waarneming” van een persoon in de brede zin van het woord: alles wat iemand proeft, voelt, hoort, ruikt en ziet. HPPD heeft meestal effect op wat iemand ziet. Deze klachten houden soms weken, maanden of zelfs jaren aan.

Het lijkt bij HPPD alsof er een stukje van de effecten blijft hangen terwijl het middel is uitgewerkt. HPPD kan voorkomen na het gebruik van klassieke psychedelica, zoals bijvoorbeeld LSD, 2C-B , ayahuasca of paddo’s/truffels. Ook hebben mensen wel eens last van klachten na het gebruik van XTC/MDMA, cannabis of ketamine. HPPD na alleen microdosing komt nauwelijks voor. Maar toch ook goed om de aanbevolen stopdagen en -pauzes tussen cycli in acht te nemen.

Twee types HPPD

We onderscheiden 2 types HPPD.
Het eerste (HPPD I) gaat gepaard met ‘flashbacks’ die ook weer over gaan en komt naar schatting voor bij ongeveer 5% van de regelmatige psychedelische gebruikers.
Type 2 (HPPD II) omvat chronische, intense, toenemende en afnemende visuele stoornissen gedurende maanden tot jaren die leiden tot aanzienlijk leed of disfunctioneren. Deze vorm van HPPD komt naar schatting voor bij ongeveer 1 op de 50.000 psychedelische gebruikers.
Volgens de DSM-5 zijn er  drie criteria die worden gebruikt om vast te stellen of iemand HPPD heeft:
– Iemand ervaart na stopzetting van het gebruik van het hallucinogeen opnieuw de perceptuele symptomen van tijdens de inname.
– Iemand heeft erg veel last van deze perceptuele symptomen om normaal door het leven te gaan.

– De klachten komen niet door iets anders, bijvoorbeeld door een psychische of lichamelijke ziekte.

Andere symptomen

In de DSM-5 komen voornamelijk veranderingen in het gezichtsvermogen voor, terwijl veel mensen ook veranderingen in andere zintuigen ervaren, maar ook verstoringen van de tijd en vervormingen van hun subjectieve ervaring. Wie weet worden deze andere zintuigelijke waarnemingen in de toekomst ook opgenomen in de DSM-5.  In onderstaande tabel vind je symptomen terug uit de DSM-5, maar ook andere gerapporteerde symptomen.

Sommige verschijnselen komen vaker voor of zijn zelfs uniek voor bepaalde psychedelica. Zo wordt tinnitus vermeld bij geïnhaleerde DMT en ‘reactivaties’ bij 5-MeO-DMT (vooral bij hoge doses via inhalatie). Mensen melden ook andere energetische verschijnselen die de westerse wetenschappen niet herkennen of niet goed begrijpen (bijv. Kundalini-ontwaken).

Derealisatie en depersonalisatie

Bij twee van deze wil ik nog even wat langer stilstaan omdat ze ook vaak voorkomen. Bij derealisatie voelen de wereld en de mensen om je heen vreemd en anders dan normaal. Mensen of spullen lijken niet echt, of vervormd. Het voelt alsof je droomt en alles langs je heen gaat. De wereld kan net een film lijken.
Bij depersonalisatie voelen je eigen lichaam, gevoel of gedragingen vreemd aan. Je lijkt jezelf niet echt meer te zijn. Als je jezelf hoort praten kan het lijken alsof je een vreemde hoort praten. Mensen beschrijven het wel eens alsof ze zich een robot voelen.
Maar ook mensen die geen psychedelica gebruiken kunnen dit soort klachten ervaren. Wel is het zo dat ze vaker voorkomen bij mensen met psychische klachten. Meestal duren de derealisatie/depersonalisatie maar kort. Je kunt het zien als een soort beschermingsmechanisme van het lichaam tegen heftige angst of stress om de klachten minder door te laten dringen.

Soms blijven de klachten van derealisatie en depersonalisatie langer bestaan, zijn ze heel heftig en hebben mensen ook nog andere symptomen zoals emotionele afvlakking en verminderde concentratie en geheugenproblemen. We noemen dat dan “depersonalisatie stoornis” afgekort DPS. Dit kan samengaan met HPPD.

Hoe vaak komt dit voor?

Hoewel HPPD zeldzaam is, ervaren veel mensen wel een of meerdere fenomenen na het gebruik van psychedelica. Meestal zijn deze onschuldig. Uit een online-enquête onder meer dan tweeduizend psychedelische gebruikers bleek bijvoorbeeld dat 24% constant of bijna constant ten minste één drugsvrije visuele afwijking rapporteerde. In dezelfde enquête vond 4% de ervaringen erg genoeg om behandeling te overwegen, maar slechts 1% zocht behandeling. Een ander onderzoek met LSD, MDMA en psilocybine waarbij in totaal 142 deelnemers betrokken waren, wees uit dat 9,1% terugkerende drugsachtige ervaringen meldde die overwegend mild waren. Twee van de 13 die melding maakten van terugkerende drugsachtige ervaringen, vonden ze verontrustend, hoewel ze spontaan verdwenen. Eén rapporteerde gedurende 7 maanden plezierige, terugkerende drugsachtige ervaringen.

Het lijkt er dus op dat deze verschijnselen na het gebruik van psychedelica vaak voorkomen. Ongeveer 1 op de 11 personen ervaart zo’n verschijnsel na het gebruik van psychedelica. Meestal wordt het als neutraal of aangenaam ervaren. En in enkele gevallen niet. Dit komt het vaakst voor bij het regelmatig gebruik van psychedelica of het gelijktijdig gebruik van meerdere psychedelica. Er zijn helaas geen gegevens over microdosing en HPPD. Maar hieruit valt op te maken dat je ook beter kunt matigen met microdosing. En misschien ook niet teveel middelen tegelijk gebruikt.

Wat veroorzaakt HPPD?

We weten het niet helemaal zeker wat HPPD veroorzaakt, maar er zijn een aantal theorieën. Tijdens EEG’s zie je veranderingen in EEG-patronen die zowel bij inname van psychedelica als bij personen met HPPD is waargenomen. Dit kan duiden op veranderingen in het centrale zenuwstelsel die resulteren in een meer chronische vorm van corticale ontremming of hyperexcitabiliteit. Dit kan gebeuren doordat remmende GABA-interneuronen vernietigd zijn of niet goed meer werken en er een teveel aan glutamaat wordt afgegeven. Andere theorieën hebben betrekking op een verslechtering van de laterale geniculaire nucleus (LGN), die zich in de thalamus bevindt en betrokken is bij paden van visuele waarneming.

Een spirituele verklaring zou kunnen liggen in de symbolische betekenis van je klacht. Als je last hebt van je ogen, zou je je kunnen afvragen; ‘wat zie ik nu niet en willen mij ogen mij vertellen met deze klacht?’ Als je last hebt van je gehoor: ‘waar heb ik nog niet voldoende naar geluisterd?’

Tot slot, wil ik jullie nog een theorie presenteren. Soms worden deze verschijnselen gezien als ‘ascentie verschijnselen’. Je zintuigen staan steeds meer open voor hogere frequenties. Het voordeel van deze visie is dat je deze verschijnselen omarmt en je acceptatie waarschijnlijk groter is. En er misschien minder last van ervaart. Op zijn beurt wordt dit ook soms gezien als spirituele bypassing. Je gebruikt dit als excuus om zo je verantwoordelijkheden, wonden of onverwerkte emoties uit de weg te gaan! 

HPPD als ‘Psychedelische PTSS’

Uit een onderzoek onder 19 personen die HPPD ontwikkelden, bleek dat ze allemaal angst- en/of paniekreacties hadden tijdens hun trip waarna de symptomen ontstonden. HPPD-kan daarom misschien worden gezien als een traumareactie, vergelijkbaar met PTSS, of angst die wordt opgeroepen door resterende symptomen van de oorspronkelijke ervaring.

Mensen met psychische klachten meer kans op HPPD

Mensen met meerdere (chronische) psychische aandoeningen zoals depressie, angst of verslavingen, hebben meer kans op HPPD. Maar HPPD kan ook voorkomen bij personen zonder psychische aandoeningen. Symptomen van HPPD kunnen symptomen van angst of depressie vergezellen of verergeren.

Neuroplasticiteit niet goed gegaan?

Psychedelica kunnen neuroplasticiteit stimuleren. Daarmee wordt zowel de aanmaak van nieuwe hersencellen (neuronen) als de aanmaak van nieuwe verbindingen tussen deze neuronen bedoeld. Wat op zich positief is. Deze eigenschappen worden vaak bestudeerd voor therapeutische toepassingen. De hersenen worden opnieuw ‘bedraad’. Wat zou kunnen is dat bij mensen met HPPD de hersenen niet terugkeren naar de staat van voor de inname van het psychedelicum.

Behandeling

Helaas is er nog geen officiële behandeling voor mensen met HPPD. Een behandeling kan gericht zijn op een combinatie van therapie, medicatie en aanpassing van de levensstijl. Acceptance and Commitment Therapy (ACT), mindfulness-meditatie en yoga zijn tools die mensen kunnen gebruiken om de acceptatie van hun klachten te vergroten. Een coach, therapeut of psycholoog kan mensen ook helpen om gezondere denkpatronen en gedrag aan te nemen om eventuele depressieve of angstige klachten te helpen beheersen.
Psychedelische integratiecoaching of -therapie kan mensen met HPPD ook helpen de ervaring die hun stoornis veroorzaakte te begrijpen, opnieuw aan te pakken en te begrijpen.
Soms worden sterke kalmeringsmiddelen voorgeschreven om (sociale) angsten of depressieve klachten te verminderen.
Van veel psychoactieve stoffen die niet hallucinogeen zijn, is gemeld dat ze HPPD soms verergeren.

Wat in ieder geval helpt is sporten, gezond eten, een goede slaap en misschien een goed idee om de plant medicijnen, maar ook alcohol en stimulerende middelen niet meer te gebruiken.

Verdere support

Als jij denkt dat jij dit misschien wel hebt, je bent niet alleen! Je kunt een aantal dingen doen voor support. Zo bestaat er het Landelijk Spreekuur Partydrugs van de Brijder. Daar werkt verslavingsarts Gerard Alderliefste, die gespecialiseerd is in de begeleiding van patiënten met HPPD. Je kunt verder lezen bij het internationale forum voor mensen met HPPD: www.hppdonline.com. Er zijn verschillende Facebookgroepen die support kunnen bieden waaronder deze: HPPD, Depersonalization and Dissociative Disorder Support Group. Verder zou je ook nog kunnen helpen door de online enquête in te vullen van het John Hopkins Instituut

Bronnen

* De grootste inspiratie voor dit blog haalde ik uit een artikel van psychiater Ben Malcolm, The Spirit Pharmacist. Ik ben zo vrij geweest, om met zijn toestemming, stukken, waaronder zijn tabel, uit zijn artikel te gebruiken en vrij te vertalen.

Ik ben Alicia Vera Garcia

Als een van de eerste microdosing coaches in Nederland ben ik er voor mensen die uit het hoofd willen komen en meer vanuit het hart willen leven. Hierover schrijf ik ook blogs.

Wat is Bicycle Day?

Wat is Bicycle Day?

Wat is Bicycle Day?

Elk jaar vieren we op 19 april met Bicycle Day de ontdekking van LSD. Op 19 april 1943 onderging de Zwitserse chemicus Albert Hofmann namelijk de eerste LSD-reis ter wereld. Sinds de jaren ’80 staan we hier bij stil ofwel door het gebruik van LSD op feestjes, ofwel door een fietstochtje te maken… En sommigen beiden. Maar ook met serieuze seminars over de werking van LSD als therapeutisch middel tegen o.a. depressie en online social media events.

Het verhaal achter Bicycle Day
Albert Hoffman was een Zwitserse scheikundige die planten en schimmels zoals moederkoren en hun bestanddelen bestudeerde voor gebruik als medicijnen. Op 16 november 1938 synthetiseerde Hofmann voor het eerst LSD terwijl hij onderzoek deed naar lyserginezuurdiethylamidederivaten om een ​​analepticum te verkrijgen (een stimulerend middel voor de ademhaling en de bloedsomloop). Omdat dit mislukte, legde Hofmann LSD vijf jaar opzij, tot 19 april 1943. Die dag morste hij per ongeluk een kleine hoeveelheid (ongeveer 250 microgram) LSD op zich terwijl hij het opnieuw synthetiseerde en ontdekte de krachtige effecten voor de eerste keer:

 

“[Ik voelde] rusteloosheid, gecombineerd met een lichte duizeligheid. . .[en] een niet onaangename bedwelmde toestand, gekenmerkt door een extreem geprikkelde fantasie. In een dromerige staat. . .”

 

Hofmann ging, begeleid door zijn laboratoriumassistent, op de fiets naar huis, zoals in die tijd gebruikelijk was in Bazel vanwege oorlogsbeperkingen. De rit naar huis voelde als een ‘bad trip’ voor Hofmann. Maar toen ze de dokter belden, was hij fysiek in orde. Hij voelde zich daarna niet meer zo bang en genoot van de rest van zijn reis. Later beschreef hij in zijn boek LSD – My Problem Child. (klik op de link voor het hele boek in pdf):

 

“Kaleidoscopic, fantastic images surged in on me, alternating, variegated, opening and then closing themselves in circles and spirals, exploding in colored fountains, rearranging and hybridizing themselves in constant flux.”

 

1P-LSD als alternatief voor LSD
LSD zelf is bijna over de hele wereld illegaal. In Nederland hebben we (nog) een aantal legale alternatieven uit dezelfde familie, zoals het semi-synthetische 1-Propionyl-d-lyserginezuur diethylamide (1P-LSD). Ook wel “Pink Sunshine” of “Alice” genoemd. Net als LSD is het een hallucinogeen en produceert het bij hoge hoeveelheden veranderingen in perceptie, gedachten en stemming.

Effecten 1P-LSD
1P-LSD geeft energie, productiviteit, een verbeterde concentratie, makkelijker kunnen werken of studeren, meer enthousiasme en motivatie, een beter humeur, makkelijker beslissingen kunnen nemen en over het algemeen positiever in het leven staan.

Wil jij microdoseren met 1P-LSD? Koop dan het kant en klare product in de webshop. Heb je hulp nodig? Met alle liefde help ik je verder. Kijk dan bij het aanbod onder coaching.

Ik ben Alicia Vera Garcia

Als een van de eerste microdosing coaches in Nederland ben ik er voor mensen die uit het hoofd willen komen en meer vanuit het hart willen leven. Hierover schrijf ik ook blogs.

Doe mee aan onderzoek van de Universiteit Leiden/Lissabon over microdosing

Doe mee aan onderzoek van de Universiteit Leiden/Lissabon over microdosing

Doe mee aan onderzoek van de Universiteit Leiden/Lissabon over microdosing

The Microdosing Coach werkt mee aan een nieuw onderzoek naar de relatie tussen microdosing en gedragsverandering. De studie is ontwikkeld door de Universiteit van Lissabon (Self-Regulation Research Group – FMH) in samenwerking met de Universiteit Leiden.

En daarvoor hebben we jouw hulp nodig als microdoser! Graag willen we je vragen om mee te doen aan een online engelstalige enquete.

Klik hier voor de enquete.

Doel van het onderzoek
Het doel van dit onderzoek is om de relatie tussen microdosing en gedragsverandering gerelateerd aan gezondheid te onderzoeken. Hoe beïnvloedt microdosing positieve gedragsveranderingen en welke mechanismen kunnen deze veranderingen versterken?

Aan de hand van een vragenlijst nodigen we je uit om je ervaringen met microdosing en gedragsveranderingen te delen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15-25 minuten. Je kunt je op elk moment terugtrekken uit het onderzoek.

Namens mijzelf maar vooral ook de Universiteit van Leiden en Lissabon, heel erg dank vast voor je medewerking.

 

 

Ik ben Alicia Vera Garcia

Als een van de eerste microdosing coaches in Nederland ben ik er voor mensen die uit het hoofd willen komen en meer vanuit het hart willen leven. Hierover schrijf ik ook blogs.

5 manieren waarop microdosing helpt bij teveel of negatieve gedachtes

5 manieren waarop microdosing helpt bij teveel of negatieve gedachtes

5 manieren waarop microdosing helpt bij teveel of negatieve gedachtes

We denken zo’n 60.000-70.000 gedachten per dag. Meestal zijn zo’n 95% van die gedachten dezelfde en vaak zijn 80-85% negatief. Dat komt omdat ons (reptielen)brein in de ontwikkeling van de mensheid erg gericht geraakt is op overleven. Daardoor is het extra alert voor dingen als gevaar, buitensluiting en schaarste. Dit noemen we ook wel de negativity bias van ons brein. We zijn geneigd om te focussen op het negatieve. Dit hielp ons overleven, maar in deze moderne tijd waarin er minder echt gevaar is, dient het ons niet meer en hebben we er vaak last van. Want onze gedachtes hebben een enorme impact op ons leven. Wat we denken bepaalt hoe we ons voelen, en hoe we ons voelen bepaalt hoe we ons gedragen. Goed dus om regelmatig onze gedachtes eens onder de loep te nemen. Microdosing kan een fijne bondgenoot zijn. Want:

 

  • Het vermindert de activiteit in ons Default Network Mode (DNW). Het DNW zijn hersendelen die verantwoordelijk zijn voor zelfreflectie processen, herinneringen en creativiteit. Normaal horen deze delen alleen actief te zijn als we in rust zijn. Maar bij veel mensen zijn ze ook actief als we andere taken uitvoeren. O.a. door een teveel aan stress, trauma’s of andere hersen imbalansen zoals ADHD, depressie, Alzheimer etc. Met veel denken, een druk of vol hoofd als gevolg. Als je een psychedelicum neemt verlaagt het de activiteit in het DNM met meer rust in je hoofd en ontspanning als gevolg.
  • Microdosing helpt je om makkelijker toegang te krijgen tot een andere, positievere kijk op dingen. De psychedelica openen bepaalde neurale paden voor je waar je normaal geen of minder toegang tot hebt. Ineens verandert je perspectief op dingen en is het glas half vol i.p.v. half leeg.
  • Microdosing faciliteert neuroplasticiteit: het maken van nieuwe hersenverbindingen. Door herhaaldelijk voor deze nieuwe, positieve gedachten te kiezen in plaats van voor de negatieve gedachten die je denkt, leg je nieuwe connecties in je hersenen en ga je op den duur automatisch anders denken. Dit werkt wel alleen als je er een dagelijks focuspunt van maakt om negatieve gedachten te vervangen door positieve.
  • Omdat gedachtes zo bepalend zijn, kan het helpen om je bewust te worden van wat je denkt… Een goede barometer van wat je denkt, is hoe je je voelt. Dus: voel je je slecht? Probeer eens na te gaan wat je zonet dacht. Microdosing ondersteunt dit proces, omdat het je bewuster maakt van de gedachten die door je hoofd gaan. En als je weet wat je tegen jezelf zegt, kun je kijken of je anders met je gedachten kunt omgaan; je er niet mee identificeren, er afstand van te nemen, ze niet te geloven, te veranderen of compassie te hebben voor de gedachte
  • Microdosing kan je ook helpen aan meer zelfliefde en compassie voor jezelf. Het helpt je om op een vriendelijkere manier naar je gedachten te kijken, waardoor ze sneller hun grip op je verliezen.
 

Wil je hulp bij je microdosing en het anders leren kijken naar je gedachtes zodat ze je minder in de greep houden?

Met liefde help ik je verder. Neem gerust contact met mij op. Benieuwd naar welke microdosing producten hierbij kunnen helpen? Neem eens een kijkje in mijn webshop. Heb je meer ondersteuning nodig? Kijk ook eens naar de coaching die ik erbij aanbied. 

 
 

Ik ben Alicia Vera Garcia

Als een van de eerste microdosing coaches in Nederland ben ik er voor mensen die uit het hoofd willen komen en meer vanuit het hart willen leven. Hierover schrijf ik ook blogs.

Microdosing en koffie

Microdosing en koffie

Microdosing en koffie

Over de combi microdosing en koffie valt veel te zeggen. En over te vragen. Want een van de meest gestelde vragen aan mij is: mag je koffie/cafeïne drinken als je microdoseert? Hier een aantal dingen ter overweging. 
 
Als microdosing coach ben ik niet zo streng over het drinken van koffie als over het consumeren van alcohol. Met koffie kun je namelijk ook microdoseren. Je neemt tenslotte een kleine hoeveelheid van een substantie om de voordelen te ervaren, meestal concentratie, focus en energie. En als je teveel neemt, voel je je opgejaagd, gestrest, hyperalert en misschien lig je zelfs wakker ‘s nachts. 
Er zijn genoeg mensen die koffie blijven drinken tijdens de microdosing met een psychedelicum. Zeker als de microdosing jou focus en concentratie geeft, dan kun je deze effecten versterken of ‘s middags verlengen met een kopje koffie. 
 
Het wel of niet drinken van cafeïne tijdens je microdosing is heel persoonlijk. Waar de een extra focus ervaart, ervaren anderen juist dat de microdosing de stimulerende effecten van koffie te erg versterkt. De combi geeft hen een snelle hartslag, stresslevels schieten omhoog en ze voelen zich opgejaagd. Terwijl ze juist aan microdosing begonnen voor de ontspanning en rust. Als jij last hebt van burn-out, Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS) of angsten, dan is koffie sowieso af te raden omdat het stresshormonen zoals cortisol en adrenaline aanmaakt. 
Weer anderen krijgen hoofdpijn van het drinken van koffie tegelijk met het microdoseren. 
 
Microdosing substantie
Of je koffie prettig valt tijdens de microdosing kan niet alleen per persoon verschillen, maar ook per middel. LSD bijvoorbeeld is veel stimulerender dan de natuurlijke plant medicijnen. Ik kan me voorstellen dat je dan je bakkie beter even laat staan. 
Ook als je microdoseert met ayahuasca/de caapi, laat je koffie of andere dranken met (veel) cafeïne beter staan. Koffie staat vermeld als voedingsmiddel die je moet vermijden in het ayahuasca dieet. Hoewel je hele lage hoeveelheden van de caapi (de MAO-remmer) in ayahuasca neemt, kan het zijn dat jij er toch gevoelig voor bent, met misselijkheid tot gevolg.  
 
Cafeïne vermindert de effecten van microdosing
Het is nergens wetenschappelijk onderbouwd, maar er wordt beweerd dat koffie de effecten van microdosing vermindert. Je zou dan kunnen zeggen: dan neem ik toch wat meer? Volgens mij heeft het meer te maken met yin en yang. Koffie is yang, wat staat voor licht, mannelijkheid, hitte en agressie. Microdosing is ying. Vrouwelijk en ontspannend. De yang in koffie overstemt de ying in de microdosing. 
 
Minder behoefte aan koffie 
En een mooie bijkomstigheid van microdosing is dat het je soms helpt om andere of gezondere keuzes te maken m.b.t. voeding of leefstijl. Microdosing brengt je naar binnen, naar je waarheid, naar jouw bron en waar de antwoorden liggen.  Microdosing heelt. Waardoor mensen minder behoefte hebben aan verdoven of zelfmedicatie. Sommige mensen laten ineens alcohol staan, krijgen meer inzicht in wat voor hun gezonde keuzes zijn. Je zal niet de eerste zijn die tijdens de microdosing ineens niet meer hunkert naar koffie! 
 
 

Ik ben Alicia Vera Garcia

Als een van de eerste microdosing coaches in Nederland ben ik er voor mensen die uit het hoofd willen komen en meer vanuit het hart willen leven. Hierover schrijf ik ook blogs.