Op 16 en 17 april organiseert de European Medicines Agency (EMA) een workshop. Tijdens deze bijeenkomst gaan ze in gesprek met verschillende betrokken partijen over de regulering van psychedelica in Europa voor therapeutische doeleinden. De workshop, getiteld “Towards an EU regulatory framework,” brengt patiënten, zorgprofessionals, academici, regelgevers en de industrie samen om dit doel te bereiken.

Bij het woord regulatie krijg ik automatisch vlekken in mijn nek. Mijn rebelse ik gaat stuiteren. Zeker als het gaat over mijn geliefde plant medicijnen. En ook gezien het feit dat de overheid in mijn ogen soms nogal onbegrijpelijke (laat ik het netjes houden) besluiten neemt.

Dat we richting regulatie van psychedelica gaan, is me duidelijk. In Australië zijn psilocybine en MDMA voor therapeutisch gebruik al onder bepaalde voorwaarden toegestaan. De VS gaat daarachteraan. Dus wij kunnen niet achterblijven. En ik zie ook echt wel de voordelen van regulatie.

regulatie van psychedelica

De voordelen van regulatie van psychedelica:

  1. Als er duidelijke regels komen voor het gebruik van psychedelische stoffen in therapie, kan dit betekenen dat er meer mogelijkheden ontstaan voor het behandelen van bepaalde psychische gezondheidsproblemen. (Bye, bye, antidepressiva, die toch niet werken…)
  2. Deze behandelingen zouden geavanceerder kunnen worden en voor meer mensen toegankelijk zijn.
  3. Daarnaast kan regulering mogelijkheden voor onderzoek makkelijker maken, wat kan resulteren in nieuwe inzichten en behandelingen. En dus betere behandelingen!
  4. Regulering kan ook de kwaliteit van productie en distributie van psychedelica waarborgen, met name relevant voor zelfmedicatie of persoonlijke ontwikkeling.
  5. Bovendien kan het vaststellen van regels bijdragen aan een groter maatschappelijk bewustzijn en acceptatie van psychedelica als waardevolle instrumenten voor geestelijke gezondheid. Waardoor microdosing in een beter daglicht komt te staan. Nu heerst er al decennialang, onterecht, een negatieve beeldvorming rondom deze middelen.

Wat betekent dit voor het vak van microdosing begeleider?

Dit alles gaat mij raken in mijn vak. Ook dat is me duidelijk. Maar ook dit hoeft niet per se negatief te zijn.

Voor mij en andere professionals in het vak kan het het volgende betekenen:

  • Als er duidelijke regels komen voor microdosing, kan dat positieve gevolgen hebben voor het vak van microdosing professional. Het kan helpen om deze rol meer erkenning te geven en de praktijk van microdosing professioneler te maken.
  • Daarnaast zou regelgeving ervoor kunnen zorgen dat er een kwaliteitskeurmerk komt voor microdosing coaches, therapeuten en andere professionals met daarbij behorende training en certificering, waardoor het kaf van het koren gescheiden kan worden.
  • Ook kan regelgeving invloed hebben op de beschikbaarheid en kwaliteit van microdosing-producten, wat relevant is voor de dienstverlening van microdosing professionals.
  • De microdosing professional krijgt dan ook mogelijk de kans om meer samen te werken met gezondheidsinstanties, wat nu heel weinig het geval is. Vooral als de diensten van de microdosing professional worden gezien als aanvullend op traditionele therapie.
  • Tot slot kan een gestructureerd kader voor het gebruik van psychedelica bijdragen aan een grotere maatschappelijke acceptatie. Hierdoor zouden meer mensen openstaan voor microdosing als een legitieme benadering van persoonlijke ontwikkeling en welzijn. Punt 5 hierboven.

Ik probeer het vooral ook van de bright side te bekijken en open te staan voor de verandering die zeker gaat komen. Dus bereid ik me voor. Onder andere door een opleiding te volgen als ACT therapeut en me te blijven ontwikkelen als microdosing professional. En natuurlijk zodat ik al deze kennis ook kan overdragen aan andere collega’s tijdens mijn opleidingen en masterclasses aan andere (toekomstige) microdosing professionals.

Hoe denken jullie erover?

Biedt regulering kansen of zie je vooral de nadelen? Deel gerust je mening. Ik sta altijd open voor nieuwe inzichten en meningen. 

Meer informatie over deze workshop vind je op de site van het EMA: EMA Multi-Stakeholder Workshop Psychedelics